Keyboard and Mouse

Informatuta egoteko minutuak

2022/06/09

Relativas a ETS y su comportamiento ante las nuevas obras

Nuestro escrito:

Hola, les escribo nuevamente, en nombre de la Asociación de vecinos de Mitxelena –Zelai, a raíz de la pasarela suspendida que va a cruzar las vías a la altura del apeadero de San Pelaio.

Según se puede apreciar con la evolución del montaje, ya que no disponemos de más información que el croquis del fotomontaje que publicitaron en los portales anexos al apeadero. Se aprecia gratamente que la anchura de la rampa es bastante generosa, y sin poder cuantificarla,

no parece que generara problemas de cruce en su desarrollo. Aunque no sabemos cómo se soluciona el cruce en su parte superior, y si es suficiente con el ancho previsto en esta parte de la pasarela que cruza la vía.

 

Por otro lado, viendo el desarrollo de la estructura en altura. Se nos platea la duda, de si la separación desde la parte inferior de la pasarela al grupo de catenaria es suficiente para garantizar un paso seguro. A simple vista da la impresión de que no se respetan los 1,5 metros de seguridad a que hace referencia el manual de procedimientos de ETS.

 

Dado que no disponemos de forma de verificarlo por nuestros medios, y dado lo relevante a la seguridad, les solicitamos que certifiquen el correcto cumplimento de este punto.

 

Gracias de antemano por su atención, quedamos en espera de su respuesta.

Respuesta recibida por ETS:

En relación a la duda que nos plantea sobre ”si la separación desde la parte inferior de la pasarela al grupo de catenaria es suficiente para garantizar un paso seguro”, les podemos asegurar que se trata de una cuestión que ya está resuelta con la colocación previa de una manta dieléctrica que se colocó en hilo sustentador antes de iniciar el montaje.

2021/12/21

Alkatearekin bilera

1.- Katenariaren zutoinak.

Udalak ez zeukan aldaketaren berri. Udal teknikariak ETSkoekin harremanetan jarri dira aldaketaren arrazoiak eskatzeko. ETS-k erantzun du aldatuko dituztela bi aukera emanez:

            1.- Zutabe berdinak ipar aldera pasa, proiektoan bezala.

            2.- Zutabe txikiagoak jarri baino bi aldetatik, lehen zeudenak baino meheagoak.

Gure ustez proiektoan azaltzen den arabera jarri behar direla esaten diogu. Alkateak esaten du bihar bertan ETSkoei esango diela. Esaten du aldaketa otsailean egingo dela.

Hurrengo goizean ETS-k bidalitako idatzia pasatzen digu non adierazten den zutoinen aldaketa obrak bukatzen direnean egingo dela (2 urte inguru).

 

2.- Zaratak eta bibrazioak.

            Egiten dizkiogun azalpen eta galderak:

            - Gaur egun ez da zaraten legea betetzen

            - Trenbide bikoizketa egiterakoan, bibrazioen azterketa egin da?

            - Zaratak eta bibrazioak ekiditeko hartutako neurrien kontrola eramaten da?

Erantzuten digu azterketa horiek ETS-k egin behar dituela eta orain egiten ari omen da.

Baita ere azaltzen du Udalak ere herriko zaraten mapa eginda duela.

Baita ere esaten digu eskaera hauek denak hobe ditugula zuzenean idatziz ETSri egin eta erantzungo digutela.

 

3.- Trenen zirkulazio bidea etxeetatik urruntzea.

Gai honi buruz azaltzen du buru belarri ari dela Hegoaldeko azpi pasabidearen proiektoa prestatzen. Bere asmoa da ETSri proposatzea Hegoaldeko azpi pasabidea eta honekinbatera bi errailak ipar aldera eramatea. Honekin bi estazioak bi errailekin lotuta geratuko lirateke bainan etxeetatik gaur baino urrunago. Urtarrilaren hasieran herritarrei azalduko omen digu proposamena eta ados bagaude ETSri aurkeztu. Bere esanetan lehen hiruhilekoan trazadu berria definituta geratuko litzateke gero aurrera eramateko.

 

4.- Trenbidea lurperatzea.

Azaltzen diogu gure ustez behin betiko konponbidea trena lurperatzea dela eta ia nola dagoen gai hori.

Erantzuten digu Hiri antolamentuaren Plan Orokorrean sartu beharko litzatekela. Azkenekoa 2008koa denez berritu egin beharko litzatekela eta hori hurrengo agintaldian egin beharko dela gero ejekutatzen joateko.

Imagen 3.png
Imagen 2.png
Imagen 1.png
Imagen 4.png