Lurperatzeko plataforma

Helburuak.

Trenbidearen ehorzketa-proiektua sustatzea, herritarren esparrutik sustatuz. Proiektuan parte hartzen duten eragile ezberdinen, ETSren, Udalaren eta alderdi politiko guztien eragin- eta kontrol-figura izatea

udal ordezkariak. Inplikatutako eragileen eragin maila berean jartzea.

Funtzioa.

Ezarritako helburuak betetzeko egokitzat jotzen diren ekintza eta ekintza desberdinak identifikatzea, antolatzea eta sustatzea. Bilatu goian zehaztutako ekintzekin, parte hartzen duten alderdien konpromiso irmoa.

Proiektuaren garapenean parte hartzen duten eragileek egindako akordio desberdinak betetzen direla kontrolatzea, bete beharreko helburu edo mugarrien arabera. Plataforma sortu den oinarriak zabaltzea, auzo edo eremuetan

udala, hitzaldi informatibo irekien bidez, eta horietan nahi duten bizilagunek parte hartu ahal izango dute. Plataformaren barruan auzo edo eremu bakoitza ordezkatzen duten kolaboratzaileak ongietorria egin nahian.

Prestakuntza.

Oinarri soziala duen elkarte bat sortzea da, herritarrengandik gertuko kudeaketa bermatzen duena. Hasiera batean, prozesuari ahalik eta ikusgarritasun handiena ematea izango litzateke, zeintzuk diren helburuak, zein jarduera egin nahi diren zehaztuz.

Erabakiak hartzerakoan bazkideen batzarra ordezkatzen duen batzordea izango den zehaztu, zenbat pertsonak osatuko duten. Funtzionamendu-protokoloak eta erabakiak hartzeko prozedura prestatzea. Finantzazioan gardentasuna bermatzea, eta kontuak ematea.

Legezkotasuna.

Plataforma baten figura juridikoa ez da existitzen, gai batean interesa duen pertsona multzo bat baino ez litzatekeena, nortasun juridikorik edo araudi juridikorik gabe. Horrek ezinezkoa egiten du legez eratutako pertsona juridikoa izatearen onurak izatea, hala nola: banku-kontuak irekitzea, diru-laguntzak jasotzea, bere ordezkarien erantzukizunetik salbuestea, etab. Elkarte gisa legez erregistratzeko aukera dago, plataformaren izena komunikazioetan mantenduz, hasieran behintzat.

Ekintza eta logistika garrantzitsuak.

Web orri bat sortzea, trenbidea lurperatzea lortzeko egokitzat jotzen diren pausoak ezagutzera emateko, eta kausa horren aldeko laguntzak biltzeko. (Hasieran helbide elektronikoa erabiliko dugu

gaur egun daukagu). Sinadurak biltzea, eta dagoeneko berariaz onartzen zutenak lagatzea

ehorzketa. Ehorzketa sustatzea Zarautz 2030 agendan.Hedabide ezberdinen bitartez, egin beharreko ekintzak eta mobilizazioak kudeatu eta ezagutarazi.

Aurkezpenak eta ikus-entzunezko hitzaldi informatiboak egitea, udalerrian ehorzketa sustatzeko.

Batzorde bilera maila ezberdinekin: ETS, Eusko Jaurlaritza, Udala eta

alderdi politikoak.